Sökning: "managerial aspects"

Visar resultat 1 - 5 av 82 avhandlingar innehållade orden managerial aspects.

 1. 1. Software Process Improvement Framework

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Natalja Nikitina; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; software process; process improvement; SPI; software method adoption; organizational change; change management; organizational aspects; social aspects; managerial aspects; SPI success factors; SPI checklist; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Many software development organizations today are keen on improving their software development processes in order to develop software products faster, cheaper or better. For that reason, Software Process Improvement (SPI) has received significant attention from the research community over the last few decades. LÄS MER

 2. 2. Puzzle or Mosaic? : On Managerial Information Patterns

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Gullberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; information patterns; information behaviour; information systems; management information; management control; governance; management control as a package;

  Sammanfattning : Chefer och information utgör vanligen viktiga bitar i styrningslitteraturen, och ett antal koncept och verktyg har utvecklats för att bättre stödja chefers informationsbehov och för att strömlinjeforma beteenden och bättre underbygga beslut. Samtidigt finns en uppfattning om att chefers arbete är fragmenterat, ostrukturerat och karaktäriserat av interaktion med andra, vilket medför begränsat med tid till att planera och reflektera i ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Job Demands, Job Resources, and Consequences for Managerial Sustainability in the Public Sector – A Contextual Approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Linda Corin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managerial work; organization; context; psychosocial working conditions; work content; job demands-resources model; managerial sustainability; public sector;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aims of this thesis were threefold: to explore and increase knowledge of managerial working conditions in Swedish municipalities, to extend the job demands-resources (JD-R) model, and to provide information that public sector decision-makers and human resources departments can use and apply in promoting sustainable managerial working conditions. The argument in this thesis is that a contextual perspective on managerial work is needed, entailing a shift in focus from managers and their individual differences, to the conditions that public sector managers work under. LÄS MER

 4. 4. Contextualizing managerial work in local government organizations

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Lisa Björk; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organization; managerial work; context; local government; gender;

  Sammanfattning : This thesis is about managerial work in local government organizations. The purpose is to explain important aspects of managerial work with the help of a contextual perspective. The focus is on managers at the operational level of education, health and social care services, and technical services. Two research questions are raised. LÄS MER

 5. 5. Contrasting perspectives on the subjective managerial role

  Detta är en avhandling från Umeå : Psykologi

  Författare :Monica E. Nyström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychology; Managerial role; role theory; organizational change; subjective role projects; role problems; Psykologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Managerial behavior often differs between individuals and situations. To understand this variation the manager’s own interpretation of the role, context and role behavior is especially important. LÄS MER