Sökning: "male infertility"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade orden male infertility.

 1. 1. Male Subfertility and Prostate Cancer Risk: Epidemiological and Genetic Studies

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Yasir Ruhayel; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytoplasmic and nuclear; Receptors; Prostatic neoplasms; genetic; Polymorphism; male; Infertility; Hypogonadism; Genetic association studies; Case–control studies; Androgens;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De manliga könshormonerna, sk. androgener, spelar en nyckelroll under foster-utvecklingen av de manliga inre (t ex. blåshalskörtel/prostata) och yttre (t ex. penis) könsorganen. LÄS MER

 2. 2. The Histidine-rich Glycoprotein in Reproduction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin E Lindgren; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Angiogenesis; embryo culture medium; embryogenesis; embryonic secretome; endometrium; histidine-rich glycoprotein; human embryo development; human embryo implantation; human endometrial endothelial cells; in vitro fertilisation; infertility; male infertility; proximity extension assay; recurrent miscarriage; single nucleotide polymorphism; sperm quality; time-lapse technique; vascular endothelial growth factor;

  Sammanfattning : Infertility affects 15% of reproductive-aged couples. The milieu surrounding the growing embryo is of outmost importance, and should be optimised during in vitro fertilisation (IVF). Many biological processes, such as angiogenesis, coagulation, and immune processes need to be well regulated for a pregnancy to occur and progress normally. LÄS MER

 3. 3. Clinical application of Sperm Chromatin Structure Assay in diagnosis and treatment of infertility

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :KRZYSZTOF OLESZCZUK; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infertility; male factor; IVF ICSI; SCSA; DFI; ART;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Life after terminated IVF – experience and quality of life among men and women

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Marianne Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; infertility; IVF; ICSI; childlessness; phenomenology; lifeworld; grief; male-factor infertility; obstructive azoospermia; experience; psychology; quality of life; follow-up; gender;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study experiences of infertility and quality of life as subjectively experienced health and psychological well-being as well as demographic, socio-economic and health issues in men and women terminating IVF unsuccessfully, i.e. without subsequent childbirth. LÄS MER

 5. 5. Male inguinal hernia repair with mesh. Short- and long-term results and the question of infertility

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Magnus Hallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hernia repair; groin hernia; inguinal hernia; Lichtenstein; TEP; mesh; male infertility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Med stigande ålder försvagas våra vävnader. Om bukväggen i ljumsken blir för svag, så kan bukinnehållet pressas ut genom svagheten. Detta kallas för ljumskbråck. Sjukdomen är mycket vanligare hos män och drabbar alla åldrar. LÄS MER