Sökning: "male adolescents"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden male adolescents.

 1. 1. Exercise induced breathing problems in adolescents

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Johansson; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Exercise; dyspnoea; bronchoconstriction; laryngeal obstruction; adolescents; HRQoL; physical activity; Lungmedicin; Lung Medicine;

  Sammanfattning : Experiencing respiratory symptoms in conjunction with exercise is common in children and adolescents and can have a negative impact on daily life. The aim of the thesis was to estimate the prevalence of exercise-induced dyspnoea, exercise-induced bronchoconstriction (EIB) and exercise-induced laryngeal obstruction (E-ILO) in a general adolescent population, and to explore factors associated with EIB. LÄS MER

 2. 2. Sexual Risk Taking – Perceptions of Contraceptive Use, Abortion, and Sexually Transmitted Infections Among Adolescents in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Ekstrand; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Obstetrics and gynaecology; Adolescents; attitudes; sexual risk taking; contraceptive use; unintended pregnancy; teenage abortion; communication; gender; decision making; STI; Chlamydia; condom use; Health Belief Model; emergency contraception; RCT; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to inestigate Swedish adolescents' perceptions and behaviours regarding sexual risk taking. Specific objectives were to explore teenagers' perceptions of contraceptive use, unintended pregnancy, and abortion; teenage girls' experiences of decision making process and support connected to abortion; and male adolescents' perceptions of sexual risk taking and barriers to practicing safe sex. LÄS MER

 3. 3. Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magdalena Mattebo; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; Pornography; Sexuality; Sexual experiences; Lifestyles; Health; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate pornography consumption and its relation to sexual experiences, lifestyles, health and perceptions of sexuality and pornography. One qualitative study (focus group discussions) and one prospective longitudinal quantitative study (baseline and follow-up questionnaires) are included. LÄS MER

 4. 4. Towards a tobacco-free generation. A study on the tobacco habits of adolescents: when, why and who?

  Detta är en avhandling från Avd för kliniska vetenskaper, Malmö

  Författare :Ingrid Edvardsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; smoking; snus use; health promotion; prevention; tobacco-free;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning Varför ungdomar använder tobak är en stor och komplex fråga. Det finns faktorer på samhälls-, grupp- och individnivå som påverkar unga. Omgiv-ningens normer och attityder liksom föräldrars och kompisars tobaksvanor har betydelse och påverkar ungdomar att börja använda tobak eller att avstå. LÄS MER

 5. 5. Young today-adult tomorrow! Studies on physical status, physical activity, attitudes, and self-perception in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ann-Christin Sollerhed; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Hälsofrämjande arbete; Ungdomar; hälsa; Skolidrott; physical education; physical status; physical capacity; self-perception; attitudes; sense of coherence; Medicine human and vertebrates ; intervention; physical activity; adolescents; Young people; children; Medicin människa och djur ;

  Sammanfattning : The aim was to gain knowledge of young people's physical status and physical activity, and to further the understanding of the role of school physical education in a salutogenic public health perspective. Two studies were performed in southern Sweden. Study 1 was performed in 1996 among 301 adolescents aged 16-19 in upper secondary school. LÄS MER