Sökning: "maka"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet maka.

 1. 1. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Selina Mårdh; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Do Psychology; Do Psychology; Dementia; Cognition; Alzheimer’s disease; longitudinal study; mixed methods design; semantic memory; awareness; metacognition; central coherence; emotions; Alzheimers sjukdom; longitudinell studie; mixed methods design; semantiskt minne; medvetande; metakognition; central koherens; emotioner;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling hade två huvudsyften; dels att kartlägga försämringen av semantiskt minne hos Alzheimerpatienter över tid; dels att ta patientens perspektiv och skapa en mångfacetterad bild av individen med Alzheimers sjukdom. Fyra begrepp studerades i relation till detta, nämligen minne, medvetande, central koherens och emotioner. LÄS MER

 2. 2. Postpartum depression, depressive symptoms and parental stress in mothers and fathers 25-30 months after child birth A family perspective

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Maude Johansson; Linnéuniversitetet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postpartum depression; Depressive symptoms; Parental stress; Child health care; Postpartum depression; Depressiva symtom; Föräldrastress; Barnhälsovården; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore the prevalence of postpartum depression and parental stress 25 - 30 months after delivery. The first study was conducted 25 months after delivery. LÄS MER

 3. 3. E-health and information- and communication technology (ICT) as support systems for older family caregivers in rural areas

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Madeleine Blusi; Mittuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caregiver support; e-health; family caregivers; ICT; isolation; rural health; web-camera interviews; anhörigstöd; e-hälsa; informations- och kommunikationsteknologi; IKT; isolering; glesbygd; web-kamera intervjuer;

  Sammanfattning : The overall objective of the thesis was to investigate how older family caregivers in rural areas experienced participation in an e-health based caregiver support system. Participants were 95 caregivers allocated to intervention group (n=63) and control group (n=32). LÄS MER

 4. 4. Arbetslöshet ekonomi och skam - om att vara arbetslös i dagens Sverige

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Leif Roland Jönsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; shame-experience; shame of dependency; unemployment; economic strain; shame of poverty; ill-health; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the social consequences of unemployment and to give a possible interpretation of unemployment experiences through the application of the economy-shame model. It intends to put forward and show the significance of economic stress in combination with the feeling of shame as a factor important for the understanding of differences in unemploy-ment experiences. LÄS MER

 5. 5. Studies on the Swedish Parental Insurance

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Anna Amilon; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; economic policy; satisfaction; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; interdependence of preferences; signaling effects; cohabiting mothers; single mothers; parental leave; intra-household sharing; temporary parental leave; ekonomiska system; ekonomisk politik;

  Sammanfattning : This thesis contains an introductory chapter and three essays, all considering different aspects of the Swedish parental insurance. In the first two essays, different aspects of temporary parental leave (leave from work to take care of a sick child) are investigated, whereas the third essay considers parental leave (leave from work to take care of a new-born child). LÄS MER