Sökning: "magnus dahlstedt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden magnus dahlstedt.

 1. 1. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Författare :Magnus Dahlstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 2. 2. Blir du anställningsbar lille/a vän? : Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011

  Författare :Sara Carlbaum; Christine Hudson; Linda Rönnberg; Magnus Dahlstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Citizenship; discourse; education policy; upper secondary education; gender; class; ethnicity; feminism; postcolonialism; intersectionality; Sweden; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : School is one of the most important institutions society has for fostering its future citizens. Education policy can be seen as an important arena for the discursive struggle over the meaning of education, not only what it is for, its goals and purposes, but also its deficiencies. LÄS MER

 3. 3. Sport as a Means of Responding to Social Problems : Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Författare :David Ekholm; Dimitris Michailakis; Magnus Dahlstedt; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 4. 4. Regimes of Hospitality : Urban Citizenship between Participation and Securitization – the Case of the Multiethnic French Banlieue

  Författare :Christophe Foultier; Stefan Jonsson; Magnus Dahlstedt; Irene Molina; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis analyzes various local development policies in Europe’s big urban areas. Striving to understand the respective places accorded to the measures to increase the participation of the inhabitants on the one hand, and to improve for security and public peace in the context of social and territorial policies on the other, I examine how urban policies define models of urban citizenship. LÄS MER

 5. 5. Välja vara : En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden

  Författare :Martin Harling; Eva Reimers; Magnus Dahlstedt; Susanne Urban; Lisbeth Lundahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Educational practice; upper secondary school choice; marketization; inequality; subjectivation; problematization; discourse analysis; logics perspective; Pedagogiskt arbete; gymnasieval; marknadisering; ojämlikhet; subjektivering; problematisering; diskursanalys; logikperspektiv;

  Sammanfattning : Avhandlingen kartlägger och analyserar i fyra empiriska artiklar hur elevsubjekt konstrueras i skolans vardag och vilken roll marknadens principer spelar i dessa konstruktioner. I synnerhet fokuseras vilka logiker som konstituerar gymnasievalets praktiker, samt hur dessa legitimeras, tolkas och utmanas. LÄS MER