Sökning: "magnetic susceptibility"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden magnetic susceptibility.

 1. 1. MRI Perfusion Measurements using Magnetic Susceptibility Effects: : Calibration Approaches and Contrast Agent Quantification

  Detta är en avhandling från Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

  Författare :Emelie Lind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; contrast agent; cerebral blood flow; cerebral blood volume; mean transit time; perfusion; dynamic susceptibility contrast MRI; magnetic susceptibility;

  Sammanfattning : Perfusion eller genomblödning är termer som används för att beskriva blodflödet i kroppens allra minsta kärl. Information om perfusion kan vara av stor betydelse för att ställa diagnos vid vissa sjukdomar, eftersom blodet transporterar det syre och den näring som behövs för att upprättahålla vävnadens funktion i kroppen. LÄS MER

 2. 2. Brownian Relaxation Measurements of Magnetic Nanoparticles: Towards the Development of a Novel Biosensor System

  Detta är en avhandling från Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

  Författare :Andrea Prieto Astalan; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; PSA; Magnetic susceptibility; Brownian relaxation; Biosensor; Prostate specific antigen; Magnetic nanoparticles; Frequency domain; Induction coils; Time domain;

  Sammanfattning : Magnetic measurements of the Brownian relaxation time of thermally blocked magnetic nanoparticles dispersed in a solution have been performed in order to determine the hydrodynamic size distribution of the particles. By measuring changes in the hydrodynamic size of the particles, the ammount of analytes attached to the surface of particles can be determined. LÄS MER

 3. 3. Studies of magnetic multi-core nanoparticles for biomedical applications

  Detta är en avhandling från Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

  Författare :Vincent Schaller; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Metropolis algorithm; magnetic bioseparation; Monte Carlo method; Brownian dynamics; magnetic immunoassays; Magnetic multi-core nanoparticles; digital microfluidics; electrowetting-on-dielectric EWOD ;

  Sammanfattning : In recent years, there has been growing interest in using magnetic multi-core nanoparticles in biomedical applications, and particularly in bioseparation and biosensing. In this thesis, two computer simulation techniques have been implemented to study the magnetic response of these particles, and a microfluidic platform has been fabricated to manipulate bio-functionalized magnetic particles in suspension for immunoassays. LÄS MER

 4. 4. Carbon-based magnetic nanomaterials

  Detta är en avhandling från Umeå University

  Författare :Valeria Zagaynova; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon nanotube; fullerene; single molecular magnet; Mn12; graphite fluoride; nanoporous carbon; molecular magnetism; magnetic properties; SQUID magnetometry; x-ray diffraction; Raman spectroscopy; Materials Science; materialvetenskap;

  Sammanfattning : Magnetism of carbon-based materials is a challenging area for both fundamental research and possible applications. We present studies of low-dimensional carbon-based magnetic systems (fullerene-diluted molecular magnets, carbon nanotubes, graphite fluoride, and nanoporous carbon) by means of SQUID magnetometer, X-ray diffraction and vibrational spectroscopy, the latter techniques used as complementary instruments to find a correlation between the magnetic behaviour and the structure of the samples. LÄS MER

 5. 5. Tunable Magnetic Properties of Transition Metal Compounds

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Solveig Felton; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Magnetic properties; Transition metal compounds; Magnetic structure; Domain structure; SQUID-magnetometry; MFM; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Magnetism; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Magnetism;

  Sammanfattning : The magnetic properties of transition metal compounds have been studied using SQUID-magnetometry, magnetic force microscopy and Lorentz transmission electron microscopy. New magnetic materials have been found and their magnetic properties have been determined. How the magnetic properties of a material can be changed through e.g. LÄS MER