Sökning: "macro sociology"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden macro sociology.

 1. 1. Bygden, bruket och samhället : om människor och organisationer i brukssamhället Böksholm 1900-1979

  Författare :Åsa Lundqvist; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Arbetslivssociologi; företagssociologi; sociology of enterprise; industrialisation; Ekonomisk och social historia; Sociology of labour; Social and economic history; patriarchalism; gender division of labour; local; central; Sociologi; agency; organisations; social movements; rural industrial community; historical sociology; industrial society;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study some of the forces behind the transformation of the 20th century industrialised countryside. The emphasis is on changes in everyday life for women and men, and the role of organisations therein. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk tillväxt i välfärdskapitalismen : En jämförande studie av BNP per capita-tillväxten i rika OECD-länder 1970-2000

  Författare :Ola Stjärnhagen; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; comparative research; Swedish model; economic sociology; macro sociology; economic growth; welfare regimes; welfare state; welfare capitalism; välfärdsstat; sociologi;

  Sammanfattning : In the early 1990s, Sweden was hit by a profound economic crisis. The Swedish crisis of the nineties was not perceived as a temporary recession, but rather as a fundamental and systemic fault in Swedish economy. Many commentators held that the Swedish model with a large welfare state and high taxes had impaired Sweden's economic performance. LÄS MER

 3. 3. Filosofisociologi - ett sociologiskt perspektiv på filosofiskt tänkande

  Författare :Henrik Lundberg; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Randall Collins; Karl Mannheim; Émile Durkheim; Sociology of Knowledge; Sociology; Pierre Bourdieu; Sociology of Philosophy; Sociologi;

  Sammanfattning : The subject matter of the present doctoral thesis is the sociology of philosophy, a sub-discipline within the general field of sociology. As the term clearly indicates, the sociology of philosophy concerns the sociological study of philosophy. As this domain is still, to some extent, virgin territory, my thesis is mainly explorative in nature. LÄS MER

 4. 4. Aspects of macro-sociological methodology

  Författare :Sten T. Anttila; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "Har du varit ute och shoppat, Jacob?" En studie av Finansinspektionens utredning av insiderbrott under 1990-talet

  Författare :Erik Wesser; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Finansiering; securities market; Insider trading; market abuse; financial crime; penal investigation; financial supervision; white collar crime; case-processing; organization theory; new institutionalism; regulation; governance; Sociology; Financial science; Sociologi; Fiscal law; Skatterätt;

  Sammanfattning : In this dissertation the Swedish Financial Supervisory Authority's (FSA) investigation of suspected insider trading offences is examined and analysed. The aim of the study is to describe FSA's investigative activity in insider cases during the 1990?s, a period of both increased activity on the Swedish stock market as well as changed regulation. LÄS MER