Sökning: "mRNA stability"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade orden mRNA stability.

 1. 1. Spatial control of mRNA stability in yeast

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Susanne Huch; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mRNA stability; P bodies; mRNA turnover; gene regulation; decapping factors; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : The degradation of mRNA is an important modulator of gene expression and the ultimate fate of messenger mRNA. Important steps in the degradation of mRNA include initial shortening of its poly(A) tail followed by the subsequent removal of the m7G cap. These two processes are linked temporally as well as spatially. LÄS MER

 2. 2. Studies on mRNA turnover in bacteria

  Detta är en avhandling från Biology building

  Författare :Martin Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; aprE; GlpP; glpD; mRNA secondary structure; Bacillus subtilis; mRNA stability; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genetisk information lagras i DNA, som är en mycket stabil molekyl. I våra celler finns samma gener i alla celler. Det är därför av yttersta vikt att uttrycket av generna kan regleras olika i olika vävnader. LÄS MER

 3. 3. The Bacillus subtilis GlpP protein, antitermination and mRNA stability

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Lund University

  Författare :Elisabeth Glatz; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Microbiology; leader sequence; glpD; GlpP; catabolite repression; mRNA stability; Bacillus subtilis; antiterminator protein; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Bacillus subtilis can grow on glycerol or glycerol-3-phosphate (G3P) as the sole carbon and energy source. The glpD gene encodes G3P dehydrogenase which is required for the catabolism of glycerol and G3P. LÄS MER

 4. 4. Stability determinants and decay of Bacillus subtilis mRNAs

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Gustav Hambraeus; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; bacteriology; Microbiology; Bacillus subtilis; mRNA stability; degradation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiner är nödvändiga beståndsdelar i en levande cell. Dels bygger de upp viktiga strukturer och dels katalyserar de kemiska reaktioner. Proteiner kodas av gener. Varje protein motsvaras av en gen. LÄS MER

 5. 5. mRNA degradation factors as regulators of the gene expression in Saccharomyces cerevisiae

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Mridula Muppavarapu; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mRNA decapping; mRNA degradation; Pat1; Edc3; Lsm4; Lsm1-7; P bodies; Dcp2; Transcription; Ribosome biogenesis; Exosome.; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : Messenger RNA degradation is crucial for the regulation of eukaryotic gene expression. It not only modulates the basal mRNA levels but also functions as a quality control system, thereby controlling the availability of mRNA for protein synthesis. LÄS MER