Sökning: "mötet med klient"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden mötet med klient.

 1. 1. The First Meeting at Child and Adolescent Psychiatry

  Författare :Monica Hartzell; Anne-Liis von Knorring; Jaakko Seikkula; Rolf Holmqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First interview; child psychiatry; family therapy; children; parents; therapists; Första mötet; barnpsykiatri; familjeterapi; barn; föräldrar; behandlare; Child and adolescent psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri; Child and Youth Psychiatry; Barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Children and parents who visited child and adolescent psychiatry (CAP) for the first time were interviewed in the presence of their therapists about the first meeting. The interview was intended to make the attendants describe in their own words what the meeting was like for them. LÄS MER

 2. 2. Mellan klient och rättssystem - Tvångsvård av barn och unga ur socialsekreterares perspektiv (Between the client and the legal system - Compulsory care of children and young persons from a social worker perspective)

  Författare :Lina Ponnert; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; Samhällsvetenskaper; children and young persons; Compulsory care; parents; neglect and abuse; antisocial behaviour; social workers; assessment; discretion; power; child welfare; Social sciences; legal system; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on assessments concerning children and young persons in the Social Services. The aim has been to describe and analyse the compulsory care process from a social worker perspective, and to understand and explain how this affects the practice of child welfare. LÄS MER