Sökning: "mötesplats"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet mötesplats.

 1. 1. Mötesplats skolutveckling Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Yvonne Lindholm; Tom Hagström; Jon Ohlsson; Eva Ellström; ; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; adult learning; competence development; teacher competence; action research; research-circles; reflection; communicative competence; action competence; development competence; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to illuminate how researchers might provide support to the improvement of educators' competence, in a school development context. The thesis also sheds light on conditions and obstacles for such development. LÄS MER

 2. 2. En mötesplats fylld av mening En studie om gemenskap och samarbete i skapandet av Arvikafestivalen

  Detta är en avhandling från Karlstads universitet : Karlstads universitet

  Författare :Leena Hagsmo; Lars Aronsson; Lotta Braunerhielm; Johan Hultman; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social effects; social capital; place; sense of place; meeting place; activity space; festival organisation; Arvika Festival; Arvika; sociala effekter; socialt kapital; plats; känslan för plats; mötesplats; aktivitetsrum; festivalorganisation; Arvikafestivalen; Arvika; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This thesis explores what happens when people come together to pursue a common goal. It points to the importance for individuals to be part of a social context that they have chosen and how this belonging in turn can impact on the place where the phenomenon occurs. LÄS MER

 3. 3. Förskolan som mötesplats barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Britt Tellgren; Sangeeta Bagga-Gupta; Ann-Carita Evaldsson; Mia Thorell; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; preschool children; play; peer-relations; peer-interaction; peer-perspectives; förskolan; förskolebarn; lek; kamratrelationer; kamratsocialisation; kamratperspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Pre-school as a Meeting Place – Children’s Access-strategies and Exclusions in Play and ConversationThe research reported in this thesis attempts to understand what happens when children interact with each other in the context of activities in a pre-school setting (here called Daggkåpan) when adults are not involved. By using ethnographically inspired methodology, in combination with conversation-analysis, this project has been analysing everyday interaction between children who are three to five years old. LÄS MER

 4. 4. Säg inte mötesplats! – Teater och integration i ord och handling

  Detta är en avhandling från Hanna Wittrock, avdelningen för socialantropologi

  Författare :Hanna Wittrock; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teater; rollspel; institutionsteater; teaterantropologi; magiskt tänkande; performance; modebaserad diskursanalys; senmodern Hermeskultur;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the notion of multiculturalism in relation to theatre and drama. In Swedish public discourse, culture and the arts are frequently referred to as a social glue which keeps society together. In this context theatre holds a particular position. LÄS MER

 5. 5. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER