Sökning: "möten med dikten"

Hittade 1 avhandling innehållade orden möten med dikten.

  1. 1. Möten med dikten Poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan

    Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

    Författare :Anna Sigvardsson; Anna Nordenstam; Lotta Bergman; [2020]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

    Sammanfattning : The aim of this compilation thesis was to increase the understanding of secondary students’ poetic literacies both inside and outside school. The study employed an overarching theoretical framework derived from New Literacy Studies in which poetry reading is understood as a social practice (Barton, 2007; Barton & Hamilton, 2000; Street, 2001). LÄS MER