Sökning: "mörekonflikten"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet mörekonflikten.

  1. 1. Mörekonflikten : Klassformering, agrar kapitalism och klasskonflikt i Södra och Norra Möre härader 1929-1931

    Författare :Mats Johansson; Lars Olsson; Marion Leffler; Bill Sund; Växjö universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; strejk; lantarbetare; bönder; agrar kapitalism; klassformering; History; Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER