Sökning: "möjligheten att lära"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden möjligheten att lära.

 1. 1. Att lära sig resonera : Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

  Författare :Johan Sidenvall; Michael Hörnquist; Konrad Schörnborn; Lena Tibell; Kerstin Pettersson; Konrad Schönborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical reasoning; problem solving; mathematics textbook; beliefs; mathematics tasks; opportunities to learn; upper secondary school; Mathematical Reasoning; Problem Solving; Mathematics Textbook; Beliefs; Mathematics Tasks; Opportunities To Learn; Upper Secondary School; Matematiska resonemang ; Problemlösning ; Lärobok ; Uppfattningar ; Uppgifter ; Möjligheter till lärande ; gymnasiet; matematikdidaktik; didactics of mathematics; Matematiska resonemang; problem lösning; lärobok; uppfattningar; matematiska uppgifter; möjligheten att lära; gymnasiet;

  Sammanfattning : Students only learn what they get the opportunity to learn. This means, for example, that students do not develop their reasoning- and problem solving competence unless teaching especially focuses on developing these competencies. LÄS MER

 2. 2. Leva med stroke - lära av erfarenheter

  Författare :Ingela Hamilton; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrativ; phenomenology; life world; living with illness; lived experience; stroke; learning through experiences; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis concerns how people with stroke describe their experiences of life with stroke and how they learn to live with stroke. In the western world the interest for research in lived experiences has increased. This might be due to the higher rate of people with illness and lifelong diseases. LÄS MER

 3. 3. I viljan att göra det normala : en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården

  Författare :Tina Mattsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Femininity; Masculinity; Drug abuse treatment; Ethnicity; Class; Sexuality; Sex; Gender; Social work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to use intersectional analysis to investigate how gender is made in drug abuse treatment and to examine how the formation of gender interplays with the formation of sexuality, class and ethnicity. Central questions are: What gender(s) are to be shaped in druge abuse treatment? What happens to a gender perspective with emancipatory ambitions when it is incorporated into a normalizing practice such as social work? Quantitative methods are used to answer these questions. LÄS MER

 4. 4. Från uppväxt till lärargärning : En livsberättelsestudie med åtta yrkeslärare på industritekniska programmet

  Författare :Hamid Asghari; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Anna-Lena Göransson; Ingrid Andersson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational teacher; life story; life history; life experiences; narrative reflection; vocational education; industrial-technology programme; teaching goals; teaching strategies; working life; Yrkeslärare; livsberättelser; livshistoria; livserfarenheter; reflektion i berättande; yrkesutbildning; industritekniska programmet; undervisningsmål; undervisningsstrategier; arbetsliv; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The thesis is based on eight vocational teachers’ life stories with the aim to provide knowledge about vocational teachers and their work with pupils in teaching in the industrial-technology programme, in the context of both a working life and a vocational education which is continuously changing. The thesis answers two research questions: 1) the themes that recur in vocational teachers’ life stories about how they meet and teach their pupils and 2) the teaching goals and strategies which emerge from vocational teachers’ life stories. LÄS MER

 5. 5. Analytical and Numerical Developments in Strongly Correlated Systems: Perspectives from TDDFT and Green's Functions

  Författare :Daniel Karlsson; Matematisk fysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Many-Body Perturbation Theory; Hubbard model; TDDFT; Green s function; DFT; Quantum Transport; Disorder; Fysicumarkivet A:2014:Karlsson;

  Sammanfattning : This thesis investigates different methods for treating strongly correlated systems, and discusses their respective strengths and weaknesses. Many of the results presented in this thesis come from comparing the different methods and approximations to exact results. LÄS MER