Sökning: "mångfald och organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden mångfald och organisation.

 1. 1. Arbetsorganisering och professionella gränsdragningar : Sjukgymnasters samarbete och arbetets mångfald

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Waks; Kerstin Sahlin-Andersson; Konstantin Lampou; Maria Blomgren; Elisabeth Sundin; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business and economics; Ekonomi; arbetsorganisering; sjukgymnaster; samarbete; arbetsdelning; gränsdragningnar; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Organisational analyses of health care often characterise its constituent professions as building blocks, each having a clear-cut identity and well-defined task. The fact that professional structures rather than the work itself have been the focus of the literature on professional groups has reinforced this image. LÄS MER

 2. 2. Från diversity management till mångfaldsplaner? Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad

  Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Sofia Rönnqvist; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; translation; the City of Malmö; re-invention; essentially contested concepts; dissemination; the spread of ideas; mångfald; diversity management; Diversity;

  Sammanfattning : During the 1990’s the diversity idea entered the Swedish socio-political debate under the name ‘mångfald’. The concept originated in the United States and discusses how organizations can be more efficient if they combat discrimination and acknowledge differences. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk styrning och organisatorisk passion : ett interaktivt perspektiv

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Budgetering företagsekonomi ;

  Sammanfattning : Denna fallstudie handlar om ekonomisk styrning inom sjukvårdsverksamhet, där verksamheten utgörs av en vårdavdelning och dess personal. Studien fokuserar interaktionen mellan budgeten och de aktiviteter och personer som arbetar på lokal nivå i organisationen. LÄS MER

 4. 4. Pratnerskap - Ett sätt att organisera regional tillväxt Perspektiv på regional utveckling som fenomen och en analys av ett tillväxtprogram

  Detta är en avhandling från Linköping : Univ

  Författare :Johan Grinbergs; Anders Lundström; Erik Lindhult; Lennart Svensson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utvecklingspartnerskap; partnerskap; regional utveckling; entreprenörskap; tillväxt; organisering; prat; handling; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : During the first decade of the 21st century, there has been a shift in the view of what role regions should play in the creation of growth. From being governed from a national level more and more of the responsibility of creating growth is being transferred to a regional level. LÄS MER

 5. 5. Etnisk mångfald som organisationsidé. Chefs- och personalpraktiker i äldreomsorgen

  Detta är en avhandling från Malmö University, IMER

  Författare :Tobias Schölin; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diversity; Ethnic diversity; Diversity management; Leadership; Management and staff practices; Ethnicity; Social construction; Eldercare; Everyday practices; Organisation theory;

  Sammanfattning : The dissertation’s research context is organisation, ethnic diversity and healthcare. The focus is on healthcare managers’ relations to the organisational idea of diversity and the problematisation of how ethnicity is constructed by eldercare staff. LÄS MER