Sökning: "mångfald förskola"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden mångfald förskola.

 1. 1. Att göra sig gällande Mångfald i förskolebarns kamratkulturer

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Anna Olausson; Gun-Marie Frånberg; Katarina Norberg; Gunilla Halldén; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretive reproduction; peer cultures; diversity; preschool; agency; sociology of childhood; tolkande reproduktion; kamratkulturer; mångfald; förskola; aktörskap; barndomssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, analyse and understand how children in preschool construct cultural diversity in their interaction. A wide definition of culture is being used, thereby stressing the cultural background of all children. The study is based on observations and conversations with children in three Swedish preschools. LÄS MER

 2. 2. En utbildning i processledarskap avseende mångfald utvärdering och aktionsforskning

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Elisabeth C Andersson; Pirjo Lahdenperä; Laila Niklasson; Matts Mattsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER