Sökning: "mångfald förskola"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden mångfald förskola.

 1. 1. Att göra sig gällande Mångfald i förskolebarns kamratkulturer

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Anna Olausson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretive reproduction; peer cultures; diversity; preschool; agency; sociology of childhood; tolkande reproduktion; kamratkulturer; mångfald; förskola; aktörskap; barndomssociologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe, analyse and understand how children in preschool construct cultural diversity in their interaction. A wide definition of culture is being used, thereby stressing the cultural background of all children. The study is based on observations and conversations with children in three Swedish preschools. LÄS MER

 2. 2. Transspråkandets triptyk mot en inkluderande syn på flerspråkighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Novosel; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; translanguaging; multilingualism; preschool; early childhood education; concept expansion; diversity; transspråkande; flerspråkighet; förskola; förskoledidaktik; begreppsutvidgning; mångfald; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Multilingualism is increasing in the Swedish preschool. According to Curriculum for the Preschool, 1998, teachers should ensure that children with another first language than Swedish have the opportunity to develop both Swedish and their first language. Nevertheless this is scarcely done. LÄS MER

 3. 3. Förskollärare planerar barns möten med matematik Ett reflektivt skoldidaktiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefin Rostedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pre-school; planning; didactics; teaching mathematics; förskola; planering; didaktik; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen riktar blicken mot planeringsarbete i förskolan. Syftet är att beskriva och analysera förskollärares autentiska planering av barns möten med matematik. Studiens teoretiska inramning utgörs av den reflektiva skoldidaktiska teorin som betonar, oavsett skolform, lärares ansvarstagande för undervisning. LÄS MER

 4. 4. En utbildning i processledarskap avseende mångfald utvärdering och aktionsforskning

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalens högskola

  Författare :Elisabeth C Andersson; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; processledarskap; förändringsprocess; motstånd; aktionsforskning; kursutvärdering; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : With assistance from the European Social Fund, Mälardalen University started the JämBredd project to offer an education in equality and diversity issues. Part of this project has been education in Process Leadership. The aim was to design a skills enhancement Leadership course for creating processes of change in a multicultural working life. LÄS MER