Sökning: "mångfald bland kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden mångfald bland kvinnor.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Författare :Karin Lövgren; Magnus Berg; Anette Göthlund; Gunilla Jarlbro; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. Strukturerna och företagandet : en longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling

  Författare :Birgitta Sköld; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Martin Klinthäll; Caroline Wigren-Kristoferson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I spåren av den offentliga sektorns omvandling har en marknad för företagande skapats. Kvinnor är underrepresenterade bland företagarna i Sverige och har förväntats vara de som ska bli företagare när den offentliga sektorn nu har konkurrensutsatts, som en av flertalet reformer i omvandlingen. LÄS MER

 3. 3. Psychological perspectives on fear of birth : heterogeneity, mechanisms and treatment

  Författare :Elisabet Rondung; Örjan Sundin; Johanna Ekdahl; Gerhard Andersson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Although it is medically safe to give birth in most western countries, the vast majority of pregnant women experience some kind of anxiety, fear or worry in relation to their pregnancy or the upcoming childbirth. Most pregnant women find ways of coping with these issues but, for many, fear of birth is a significant source of distress during pregnancy, with negative consequences both when giving birth and in the postpartum period. LÄS MER

 4. 4. Human papillomaviruses of skin and genital lesions

  Författare :Hanna K Johansson; Malmö Klinisk mikrobiologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Human papillomavirus; condylomas; ASCUS; CIN1; non-melanoma skin cancer; metagenomic sequencing; PCR;

  Sammanfattning : Around 5% of all cancer cases worldwide are caused by human papillomavirus (HPV) which has been established as the cause of cervical cancer and genital warts (condylomas). Cutaneous HPV types have been weakly associated with non-melanoma skin lesions such as squamous cell carcinoma (SCC) and actinic keratosis (AK). LÄS MER

 5. 5. 101 Women's patterns of daily occupations : Characteristics and realtionships to health and well-being

  Författare :Lena-Karin Erlandsson; Chris Henriksson; Sverige Lund Lund universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin; Occupational health; pattern of occupations; occupational science; occupational therapy; women s health;

  Sammanfattning : This thesis investigated the concept of balance in daily occupations. The overarching aim was to explore women’s patterns of everyday occupations and to investigate relationships between different aspects of patterns of daily occupations and health and well-being. The participants were working, cohabitant women with pre-school children. LÄS MER