Sökning: "många budskap"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden många budskap.

 1. 1. Ômotos mission på esperanto. : En japansk ny religion i förändring från kiliastisk Maitreyaförväntan till religionsdialog

  Författare :Leif Nordenstorm; Michael Pye; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Ômoto; Esperanto; Maitreya; Miroku; Japanese new religions.; Religionsvetenskap Teologi; Ômoto; esperanto; Maitreya; Miroku; japanska nya religioner; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; History Of Religions; religionshistoria;

  Sammanfattning : Den japanska nya religionen Ômoto grundades 1892 av DEGUTI Nao. 1922 och 1923 besökte tre Bahá'í-missionärer medgrundaren DEGUTI Onisaburô. Han tog stort intryck av hur de använde det internationella konstgjorda språket esperanto. LÄS MER

 2. 2. Studien zu Jacob Baldes Jephtias. Ein jesuitisches Meditationsdrama aus der Zeit der Gegenreformation

  Författare :Heidrun Führer; Avdelningen för intermediala studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Dramatic art; Latinska språket; Latin language; meditation drama; emblem; counter reformation; Jesuit schools; baroque drama; Jesuit drama; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : The German poet Jacob Balde (1604-1668) chose a biblical human sacrifice as subject for his tragedy "Jephtias" intended to be performed at a Jesuit school. Jephthah, the judge, had to sacrifice his own daughter due to a vow given before the war against the Ammonites. LÄS MER

 3. 3. Befria datorhjältinnorna från pojkrummet : en projektledares erfarenheter tolkad genom interaktiv metod och teori

  Författare :Annika Olofsdotter-Bergström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Dator och TV-spel engagerar och påverkar många människor och är ett stort populärmedia idag. Bara onlinespelet World of Warcraft har över nio miljoner spelare. Det förmedlas budskap genom spelmediet som påverkar och influerar spelarna. Spelvärlden speglar händelser, attityder och värderingar i vår kultur och i vårt samhälle. LÄS MER

 4. 4. Good Guys : A Cultural Semiotic Study of the Print Advertising of the Oil Industry (1900-2000)

  Författare :Pamela Vang; Jan Anward; Angelika Linke; Heidrun Kämper; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Oil industry; brand; print advertisements; communication; cultural semiotics; dialogism; myth; rhetoric; 20th century; Oljeindustrin; branding; tryckta annonser; kommunikation; kultursemiotik; dialogism; myt; retorik; 1900-talet;

  Sammanfattning : Oil is central to our lives and is the source of many of the conveniences that we take for granted. It can bring wealth and prosperity to individuals and to nations, but is also a source of political conflict and the consequences of its impact on the environment are only now beginning to be fully recognised. LÄS MER

 5. 5. What's Eating the Eater? Perspectives on the Everyday Anxiety of Food Consumption in Late Modernity

  Författare :Jacob Östberg; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Consumers; Health; Body; Risk; Semiotics; Market study; Interpretive Research; Food; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : Consumers today are constantly showered with a vast array of different messages about what and how they should and should not eat in order to lead a healthy life. This bombardment has escalated over the last decades as various actors, such as representatives from the medical community and public policy makers, have increasingly stressed the connections between individuals’ food consumption habits and the state of their health. LÄS MER