Sökning: "måltider"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet måltider.

 1. 1. Mycket mat, men lite måltider : en studie av arbetsplatsen som måltidsarena

  Författare :Maria Nyberg; Anna-Lisa Lindén; Magnus Lagnevik; Johanna Mäkelä; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Många människor tillbringar en stor del av dygnet på en arbetsplats, vilket innebär att det är en plats och en tid inte bara för arbete utan också för sociala relationer samt för mat och dryck. Maten, vare sig det handlar om lunchen klockan tolv, eftermiddagsfikan klockan tre eller chokladbiten under nattskiftet, bidrar till att skapa pauser i arbetet. LÄS MER

 2. 2. Mat, kropp och social identitet

  Författare :Anneli Liukko; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kroppsuppfattning; Kroppsvikt; Matvanor; Socialisation; Måltider;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Måltiden i förskolan - barns utrymme i kommunikation och handling : Mealtime in preschool: Children's space in communication

  Författare :Lena Ryberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :barn; förskola; förskolebarn; måltider; children; preschool; meals; actor;

  Sammanfattning : In Sweden, approximately 84% of children are enrolled in preschool, which constitutes the first step of the educational system and which embraces children from ages 1–5 years. Most children eat breakfast, lunch and snacks at preschool. LÄS MER

 4. 4. Pre-school Children’s Food Habits and Meal Situation : Factors Influencing the Dietary Intake at Pre-school in a Swedish Municipality

  Författare :Hanna Sepp; Margareta Wandel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Domestic sciences; children; food; meals; nutrient; pre-school; teachers; Hushållsvetenskap; barn; mat; måltider; förskola; lärare; Domestic science and nutrition; Hushålls- och kostvetenskap;

  Sammanfattning : A pre-school-based dietary survey, using seven-day records, focus group interviews and semi-structured interviews, was carried out in a suburban area of Stockholm. The overall objective was to investigate the individual food and nutrient intake of pre-school children at all meals during the day, as well as factors that might influence children’s intake. LÄS MER

 5. 5. Matvrak-kosthållning och måltidsordning ombord svenska örlogsfartyg under 1600-talet

  Författare :Söderlind Ulrica; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Kosthåll; Gastronomi; måltider; historia; Sverige; 1600-talet; marinarkeologi; tvärvetenskap; Economic history; Ekonomisk historia; Archaeology; Arkeologi; Historical osteology; Historisk osteologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER