Sökning: "målgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet målgrupp.

 1. 1. EN UTOPISK IDÉ? Medverkan på (o)lika villkor i utvecklingspartnerskap

  Detta är en avhandling från Östersund : Mid Sweden University

  Författare :Maria Bogren; Mittuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; översättning; målgrupp; medverkan; privatoffentliga partnerskap; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : A utopian idea? Participation Under (Dis)Similar Conditions inDevelopment PartnershipsMaria Bogren Department of Social SciencesMid Sweden University, SE-831 25 Östersund, SwedenISSN 1652-8948, Mid Sweden University Licentiate Thesis 53;ISBN 978-91-86694-12-8  AbstractImportant societal issues nowadays do not get resolved through the care of the state; it is rather the case that solutions involve multiple actors.  Such cooperation can be organized in partnership where actors from the public sector, private companies and non-profit organizations, for example, attempt to find solutions to a current societal issue. LÄS MER

 2. 2. Aggression Replacement Training (ART) i Sverige - spridning, programtrohet, målgrupp och utvärdering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Catrine Kaunitz; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The manual- based prevention program Aggression Replacement Training (ART) is used in treatment of young people with behavioral problems. This thesis is based on two attempts to evaluate ART in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Zigenarfrågan : intervention och romantik

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Norma Montesino; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; Gypsy Child.; Expert Knowledge; Intervention; Immigrants; Undeserving Poor; Vagrancy Law; Poor Strangers; Gypsy Question; Gypsies; Travellers; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : This thesis analyses Swedish gypsy policy between 1880 and 1970, as part of a larger sociopolitical project undertaken by the Swedish authorities to promote social order and stability. During this period, the treatment of marginalized groups was shaped by the same visions and objectives as for the population as a whole. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande styrning : om krav på ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar

  Detta är en avhandling från Department of Service Management, Lund University

  Författare :Ulrika Westrup; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human service organisations; Economic planning; Ekonomisk planering; Accountability; Co-operate; Dialogue.; Budget; Management control; Municipality;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute to an increased understanding of the demands that the operation’s character places on management control. The study’s point of departure is the assumption that management control must be adapted to the operation’s character in order to be able to support strategy implementation and the achievement of objectives (contingency theory). LÄS MER

 5. 5. I marknadens öga Barn och visuell konsumtion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Sjöberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER