Sökning: "mätning"

Visar resultat 1 - 5 av 284 avhandlingar innehållade ordet mätning.

 1. 1. Individuell mätning och debitering av energianvändning i flerbostadshus

  Författare :Simon Siggelsten; Malmö högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Individuell mätning; fastighetsägare; boende; värme; vatten; energi;

  Sammanfattning : Syftet med forskningen är att öka förståelsen för individuell mätning och debitering av värme och vatten i flera bostadshus, ett system som syftar till att individuellt fördela kostnader. Individuell mätning är för närvarande på dagordningen i Sverige, inte bara på grund av EU’s påtryckningar på byggsektorn för att förbättra energiprestandan, men även på grund av brister i mätmetoderna för debitering av värme samt om huruvida individuell mätning faktiskt är nödvändigt och gör någon nytta. LÄS MER

 2. 2. Laser-based Measurements connected to Fish Migration

  Författare :S M Sayeed Bin Asad; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Strömningslära; Fluid Mechanics;

  Sammanfattning : Hydropower is one of the main sources for Sweden’s energy, which is clean and renewable. It is a clean energy source because no fuels are burned which does not pollute the air and it is a renewable energy source as it only uses natural water cycle for generating energy. LÄS MER

 3. 3. Density variations during solidification of lamellar graphite iron

  Författare :Kristina Hellström; Attila Diószegi; Lucian Diaconu; Primoz Mrvar; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; density; grey cast iron; measurements; modelling; densitet; gjutjärn; mätning; simulering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur bra är våra processer? : Värdering av den inre effektiviteten

  Författare :Conny Johanzon; Claes M. Hultman; Evert Gummesson; Owe L. Johansson; Everth Larsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service process; efficiency; productivity; measurement processes; evaluation processes; Tjänsteprocesser; effektivitet; produktivitet; mätning; värdering; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This study investigates possibilities for measuring efficiency in service processes. Although there has been considerable research around service processes over the last 25 years, concepts of measurement and evaluation of service processes are rare. LÄS MER

 5. 5. Drömmar om något bättre : Om managementmodeller, mätningar och människor

  Författare :Maria Mårtensson; Ulf Johanson; Anders W Johansson; Magnus Söderström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managementmodeller; mätning; människor; balanserat styrkort; intellektuellt kapital; knowledge management; politisk aritmetik; Business studies; Företagsekonomi; Business administration; Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : For several years I have, from a management control perspective, followed the development and application of several popular management models, for example, the knowledge management, balanced scorecard, and intellectual capital models. This thesis, comprising four papers and an extended covering paper, contributes to the management control field by discussing and problematizing management models and how they describe humans by means of measurement. LÄS MER