Sökning: "märak"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet märak.

 1. 1. Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande : Om Snusmumrikens vårvisa och en björn med mycket liten hjärna

  Författare :Gunnlög Märak; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The major. aim of this study was to investigate children's ways of making meaning of complex literary texts. Research by Heath and Bourdieu has shown that cultural dispositions vary in different communities. They claim that children's narratives and cultural practices are related to informal socialization in their home environments. LÄS MER

 2. 2. Dekoloniseringskonst : Artivism i 2010-talets Sápmi

  Författare :Moa Sandström; Coppélie Cocq; Hans Sternudd; Martin Hultman; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; artivism; decolonization; Sámi art; Swedish colonialism; Indigenous movement; activism; social media; street art; artivism; dekolonisering; samisk konst; svensk kolonialism; urfolksrörelse; aktivism; sociala rörelser; sociala medier; gatukonst;

  Sammanfattning : During the 2010s, conceptual art took a prominent position in Sámi struggles for political and social change. Narratives about contemporary colonialism and decolonising alternative visions, conveyed through music, visual arts, performative acts, and poetry, engaged broad audiences and attracted widespread attention. LÄS MER