Sökning: "mäns föräldraskap : om mäns upplevelser och erfarenheter av faderskapet lars plantin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden mäns föräldraskap : om mäns upplevelser och erfarenheter av faderskapet lars plantin.

  1. 1. Mäns föräldraskap – om mäns upplevelser och erfarenheter av faderskapet

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Lars Plantin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER