Sökning: "människor"

Visar resultat 1 - 5 av 1126 avhandlingar innehållade ordet människor.

 1. 1. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER

 2. 2. Drömmar om något bättre : Om managementmodeller, mätningar och människor

  Författare :Maria Mårtensson; Ulf Johanson; Anders W Johansson; Magnus Söderström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; managementmodeller; mätning; människor; balanserat styrkort; intellektuellt kapital; knowledge management; politisk aritmetik; Business studies; Företagsekonomi; Business administration; Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : For several years I have, from a management control perspective, followed the development and application of several popular management models, for example, the knowledge management, balanced scorecard, and intellectual capital models. This thesis, comprising four papers and an extended covering paper, contributes to the management control field by discussing and problematizing management models and how they describe humans by means of measurement. LÄS MER

 3. 3. Yrkeskunnande Maskiner Människor

  Författare :Anders Sandblad; Ulrika Lundh Snis; Bo Göranzon; Kerstin Norén; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Professional-skill; Synthesizing study; Professional development; Art as a source of knowledge; Turing’s man; Functional autism; Judgement; Tacit engagement; Tacit knowledge; Responsible action; Reflected experience; Bildung; Artificial intelligence; Digitalization; Yrkeskunnande; Syntetiserande studie; Professionsutveckling; Konsten som kunskapskälla; Turingmänniskan; Funktionell autism; Omdöme; Tacit engagement; Tyst kunskap; Ansvarig handling; Reflekterad erfarenhet; Bildning; Artificiell intelligens; Digitalisering; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om yrkeskunnande och vad som händer när arbetsuppgifter läggs över på teknologi. Syftet är att bidra till förståelsen av yrkeskunnandet, dess roll och utveckling i ett allt mer digitaliserat arbetsliv. Intresset är riktat mot den erfarenhetsbaserade kunskapen. LÄS MER

 4. 4. Biomarkers of exposure to pesticides in humans

  Författare :Eva Ekman; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; []
  Nyckelord :Biomarker; Mass Spectrometry; Pharmacokinetics; Exposure assessment; Peticides; Pregnant Women; Biomonitoring; Urine; LC-MS MS; Biomarker; Mass Spectrometry; Pharmacokinetics; Exposure assessment; Peticides; Pregnant Women; Biomonitoring; Urine; LC-MS MS;

  Sammanfattning : Almost every human is exposed to pesticides, in work environments, by domestic use and via diet, drinking water and personal products. Current research expresses concern that low dose exposure over time can lead to adverse health effects. LÄS MER

 5. 5. Människor och kvarts : sociala och teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige

  Författare :Christina Lindgren; Anders Carlsson; Kjel Knutsson; Arne Johan Naeröy; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Mesolitikum; stenteknologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Teknik och samhälle; Kvarts; Stenredskap; Sverige; Stenåldern; Mesolitisk tid;

  Sammanfattning : This thesis deals with the social dimension in lithic technology during the Mesoltihic in eastern central Sweden. The starting point is the empirical observation of the disappearing bipolar-on-anvil method of reduction around 4500 BC. LÄS MER