Sökning: "low molecular weight carbohydrates"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden low molecular weight carbohydrates.

 1. 1. Synthesis of low molecular weight carbohydrates

  Författare :Ingemar Kvarnström; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Kolhydrater;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Structural studies of two bacterial polysaccharide antigens : synthesis and chemical modification of low molecular weight carbohydrates

  Författare :Carmen Ortega; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : The structures of two bacterial antigens, one a capsular polysaccharide from Klebsiella K66 and the other a lipopolysaccharide from Escherichia coli 0:6, have been determined, using specific degradations and spectrochemical studies. Two glycosidation methods are described. LÄS MER

 3. 3. Synthesis and transformation of some low molecular weight carbohydrates

  Författare :Björn Classon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effects of Processing on Dietary Fibre in Vegetables

  Författare :Maria Svanberg; Institutionen för livsmedelsteknik; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; low molecular weight carbohydrates; carrot cultivars; molecular weight distribution; viscosity; water-soluble polysaccharides; processing; Dietary fibre; vegetables; bulking capacity; rats; Food and drink technology; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Several beneficial effects have been connected with dietary fibre. Insoluble fibre has a good faecal bulking capacity, whereas soluble and viscous dietary fibre has been shown to have beneficial effects on carbohydrate and lipid metabolism. LÄS MER

 5. 5. Stereo and regio controlled halogenation, and synthesis of low molecular weight carbohydrates

  Författare :Rolf Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER