Sökning: "lokalt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden lokalt ledarskap.

 1. 1. Lokalt ledarskap : en studie av lokala chefers ställning, roll och agerande i förändringsarbete

  Författare :Leif Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : "Lokalt ledarskap" är en licentiatavhandling i företagsekonomi som bygger på en studie av lokala chefer, dvs chefer som är ansvariga för och verkar nära lokal verksamhet i organisationer. Exempel på sådana chefer är klinikchefer inom sjukvård och tandvård, skolledare, platschefer i industri samt forsknings- och utvecklingsansvariga tekniker. LÄS MER

 2. 2. Förändringsstrategier i grundskolan : ett ledarperspektiv

  Författare :Kerstin Nilsson; Svante Leijon; Rolf Solli; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; change strategies; change processes in school; local development work in school; leadership; the good leadership; principals as change masters; environment in school; changeprojects in school; staff participation; school in change; school organization; förändringsstrategier; förändringsprocesser i skolan; lokalt utvecklingsarbete i skolan; ledarskap; skolledare; det goda ledarskapet; rektorer som förändringsledare; arbetsmiljö i skolan; utvecklingsprojekt i skolan; medarbetares delaktighet; skolan i förändring; skolorganisation; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning :   Change Strategies in Primary School  -  a leader perspective This thesis focuses on change strategies in the Swedish primary school. The schoolleaders have a new situation and role as change agents since the school was brought under local go­vern­ment control with among others the reguirement to be responsible for the local process of development in school. LÄS MER

 3. 3. Bedömning av läsförståelse - och sen då? : bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

  Författare :Helena Sjunnesson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Communicative leadership : (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings

  Författare :Solange Hamrin; Catrin Johansson; Ingela Wadbring; Jesper Strömbäck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to theorize about the concept of communicative leadership as well as explore the construction of the concept in three Swedish national and multinational organizations. ‘Communicative leadership’ is a concept often used in Swedish organizations and, in practice, refers to leaders’ communication competence related to others, and specifically toward her or his employees. LÄS MER

 5. 5. Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university

  Författare :Katarina Mårtensson; AHU Högskolepedagogisk utveckling; []
  Nyckelord :Academic development; higher education; leadership; mesolevel; microculture; significant network;

  Sammanfattning : The focus in this thesis is to explore theoretical perspectives and strategies for academic development, particularly in a research-intensive university. The purpose is to investigate academic development that aims to support and influence individual academic teachers and groups of teachers, in the different social collegial contexts that they work in, here called microcultures. LÄS MER