Sökning: "logistikavtal"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet logistikavtal.

  1. 1. Logistikavtalet : Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

    Författare :Jakob Heidbrink; Göran Millqvist; Hannu Honka; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Private law; Civilrätt; Transporträtt; Logistik; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; Contract law; Speciell avtalsrätt;

    Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER