Sökning: "logistics service provider"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden logistics service provider.

 1. 1. Exploring shippers, logistics service providers and their relationships in facilitating green logistics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Amer Jazairy; KTH.; Högskolan i Gävle.; Högskolan i Gävle.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation; green logistics; logistics relationships; green logistics purchasing; logistics service provider; environmental sustainability; third-party logistics; logistics performance;

  Sammanfattning : The logistics industry causes various harms to the environment. The literature assigns the main responsibility for alleviating such harms to two supply chain actors: shippers (logistics buyers) and logistics service providers (LSPs), which motivated studying them in this thesis. LÄS MER

 2. 2. Exploring Third-Party Logistics and Partnering in Construction A Supply Chain Management Perspective

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Andreas Ekeskär; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Case study; construction; construction management; construction industry; supply chain management; logistics; third-party logistics; logistics management; partnering;

  Sammanfattning : The construction industry is associated with problems such as low productivity and high costs. This has been highlighted in several government-funded reports in both Sweden and in the UK during the course of over two decades. LÄS MER

 3. 3. Green Logistics through Modal Shift - exploring the role of the transport capacity contract

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; green logistics; modal shift; mode choice; capacity management; supply chain contracting; intermodal transport;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att minska CO2-utsläppen från godstransporter har politiker i Europa under de senaste tio åren framhävt att det krävs ett skifte i transportslag för europeiska transporter, från flyg- och lastbilstransporter till mer miljövänliga tåg- och sjötransporter. Intermodala väg-järnvägstransporter, där en kombination av tåg och lastbil använts för att förflytta lösa standardiserade lastbärare (lastbilstrailer, lösflak eller ISO container), har framhävts som extra intressanta då järnvägens miljövänlighet kan kombineras med lastbilens flexibilitet och tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. On the Incentives to Shift to Low-Carbon Freight Transport

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Eng Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; low-carbon transport; green logistics; sustainability; operations and the environment; supply chain management; incentive alignment;

  Sammanfattning : The transport sector accounts for approximately 20% of EU-27 greenhouse gas (GHG) emissions, and 27% of U.S. GHG emissions. With the Kyoto Protocol, Sweden and several other nations have agreed to reduce these emissions. LÄS MER

 5. 5. Multi-Echelon Inventory Control with General Backorder Cost Structures and Emissions

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The contribution of this licentiate thesis lies in the modelling of a multi-echelon inventory system with more general backorder cost structures. Backorder costs are traditionally assumed to be linear, whereas we consider structures that are more general functions of the customers’ time in backorder. LÄS MER