Sökning: "local development work in school"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden local development work in school.

 1. 1. Rektorers praktiker i möte med utvecklingsarbete : Möjligheter och hinder för planerad förändring

  Författare :Jaana Nehez; Ulf Blossing; Anette Olin; Jorunn Møller; Sverige Göteborg Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planned change; principals; principals practices; practice theory; practice architectures; school development; action research; planerad förändring; rektorer; rektorers praktiker; praktikteori; praktikarkitekturer; skolutveckling; aktionsforskning;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how principals’ practices in improvement work are formed and how these practices affect principals’ possibilities to work with planned change. The study takes its departure from ten Upper Secondary School principals’ improvement work concerning enterprise education. LÄS MER

 2. 2. PISA i skolan : hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

  Författare :Daniel Arnesson; Lisbeth Lundahl; Linda Rönnberg; Anders Arnqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory education; international large scale assessments ILSA ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; municipal school directors; principals; teachers; local reception; diffusion of innovations; policy enactment; grundskola; internationella kunskapsmätningar IK ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; kommunala skolchefer; rektorer; lärare; lokalt mottagande; Rogers diffusionsteori; policy enactment; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis addresses the local reception and use in Sweden of the major international large scale assessments (ILSAs) of student performance: Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) and International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). The aim is to describe and analyze how Swedish teachers, principals and school directors interpret and possibly use ILSAs in their professional practice. LÄS MER

 3. 3. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Författare :Helena Hallerström; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; norm analyses; norm model; structures; norm supporting; norms; local authorities; law; decentralisation; steerage; principals´ domain; domain; principals´ norms; curriculum development; educational development; education; development; leadership; headmaster; Sociology of law; principal; Juridical science; Administrative law; Sociology; Samhällsvetenskaper; Rättsvetenskap; juridik; Förvaltningsrätt; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis puts a focus on school leadership and school development. The local authorities took over responsibility for public education in 1991. At the same time, steerage by rules was abandoned in favour of steerage by goal-setting and result evaluation. The principal is an important link in this chain of steerage. LÄS MER

 4. 4. Tid till förfogande : Förändrad användning och fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år?

  Författare :Mikaela Nyroos; Lisbeth Lundahl; Anders Lidström; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School autonomy; time allocation; time use; pupil influence; pupil individualisation; teacher work; change.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The Swedish education system has undergone decentralisation and deregulation since the late 1970s. The 1999 parliamentary resolution for a 5-year experiment of increased school autonomy in time allocation, was a late step in this development. LÄS MER

 5. 5. Skolpolitik, skolutvecklingsarena och sociala processer

  Författare :Ola Holmström; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School policy; Social psychology; Sociologi; Sociology; Social processes; School development; School development arena; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : This dissertation is based on a case study of a series of events at a newly started Swedish high school. The study employs a qualitative methodology comprising of interviews, participant observation and analysis of text documents. LÄS MER