Sökning: "local autonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 106 avhandlingar innehållade orden local autonomy.

 1. 1. Islands and Autonomy : A Study of Factors that Constitute Autonomy for the European Island Regions

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo akademi University Press

  Författare :Pär Olausson; Mittuniversitetet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islands Autonomy Europe Regions; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Autonomy and islands : A global study of the factors that determine island autonomy

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Pär Olausson; Mittuniversitetet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Att ett geografiskt territorium uppnår autonomi förklaras ofta av skillnad I etnicitet, språk eller religion. En region som skiljer sig i någon av dessa kulturella aspekter från övriga regioner i ett land anses därför ha större sannolikhet att utveckla autonomi. Pär M. LÄS MER

 3. 3. Against all odds local economic development policies and local government autonomy in Sweden and Britain

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christine Hudson; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; local government; autonomy; local economic development policies; comparative perspective; policy area approach;

  Sammanfattning : This thesis makes a comparative study of local government autonomy in Britain and Sweden within the local economic development policy area. It argues for local government autonomy to be viewed in terms of both a vertical dimension concerning local government's autonomy vis-à-vis national government (national context) and a horizontal dimension relating to its autonomy vis-à-vis local social and economic forces (local context). LÄS MER

 4. 4. Between Equity and Local Autonomy A Governance Dilemma in Swedish Healthcare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mio Fredriksson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; healthcare; health policy; local autonomy; national equity; governance; Hälso- och sjukvårdsforskning; Health Care Research;

  Sammanfattning : Both national equity in healthcare and the county councils’ local autonomy are important values supported by Swedish law. Politically it is a balancing act; how much freedom should the county councils have and to what extent should healthcare be equal throughout the country? The general aim of this dissertation, concerning political governance in Swedish healthcare, is to investigate the tensional values of national equity and local autonomy in the light of current trends in healthcare governance in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Designing Intranets for Viability Approaching Organizational Empowerment and Participation

  Detta är en avhandling från Umeå : Informatik

  Författare :Christina Amcoff Nyström; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; Intranet design; Viable System Model; empowerment; democracy; autonomy; recursion; viability; participation; Computer Science; data- och systemvetenskap; Empowerment; Democracy; Autonomy; Recursion; Viability; Participation;

  Sammanfattning : Intranets appeared in the mid-1990s and were perceived as the answer to the need for the integration of existing Information Systems into organisations. Despite the fact that there has been extensive research regarding implementation, development processes, policies standardisation vs. LÄS MER