Sökning: "lo saf"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden lo saf.

 1. 1. Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Ingela Schånberg; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; 1870-1970; SAF; LO; vocational education; gender ideology; gender division of labour; integration; girls´schools; Gender; Education; Ekonomisk och social historia; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is divided into three sections. The first, “From an education market to public education. The Swedish girls’ school 1874-1962”, deals with the integration of girls’ secondary education into the public education system, as well as with the strengthening and weakening of this special, gender-coded education. LÄS MER

 2. 2. SAF och den svenska modellen : En studie av uppbrottet från förvaltningskorporatismen 1982-91

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Joakim Johansson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; Political Science; SAF; industrial relations; corporatism; lobbying; opinion building; public agencies;

  Sammanfattning : In 1991 the Swedish Employers' Confederation (SAF) decided to withdraw all its representatives from the governing bodies of public administration. The decision implied the fall of the "Swedish Model" with highly centralized three-party-cooperation between labour, capital and state on labourmarket and working environment policies. LÄS MER

 3. 3. Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar : en analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Magnus Linderström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interest-organisations; modernity; ecological modernisation; environmental policy; Miljöfrågor; Miljöpolitik; Sverige; 1960-2000; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The environmental issue has perhaps been the most difficult problem in the history of late industrial modernity. It has challenged the ideological and political confidence in modernisation and the cultural ethos of progress. LÄS MER

 4. 4. Fordismens kris och löntagarfonder i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Ilja Viktorov; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis of Fordism; wage-earner funds; Swedish model; history of labour market; economic democracy; social democracy; Olof Palme; SAF; employers; business history; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : One of the most controversial debates in contemporary Swedish history centred on a proposal to create “wage-earner” funds. The main institutional actors of Swedish society were involved in this debate during the 1970s and 1980s. LÄS MER

 5. 5. Svenska Arbetsgivareföreningen och arbetskraftsinvandringen 1945-1972

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Joacim Waara; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Employer confederation; trade union; labour scarcity; cartel strategies; labour migration; the Swedish model.;

  Sammanfattning : Labour migration to Sweden is analysed from an employer perspective. The purpose of this study is twofold: first, to determine how the Swedish Employer Confederation (SAF) and the Swedish Trade Union Confederation (LO) were affected by labour scarcity; and second, to explore how SAF and LO tried to influence supply and demand on the labour market by controlling the stream of labour immigrants between 1945 and 1972. LÄS MER