Sökning: "living milieu"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden living milieu.

 1. 1. Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. Intention och handling i lokalsamhället

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Susanne Stenbacka; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; countryside; counterurbanisation; living milieu; rural; local community; insiders wiev; practice; values; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : This study deals with counterurbanisation in Sweden. 'Action in context' is an important concept; the background, characteristics and intentions of the newcomers, and the physical and social milieu in which they settle, constitute the context of their actions in a new environment. LÄS MER

 2. 2. Bringing psychological treatment to the psychiatric ward Affecting patients, staff, and the milieu

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Mårten Tyrberg; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acceptance and Commitment Therapy; behavior therapy; inpatients; inservice training; psychiatry; psychotherapy; brief; qualitative research; randomized controlled trial; schizophrenia spectrum and other psychotic disorders; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The psychiatric ward is a complex setting. This has to do partly with the severity of the patients’ suffering. Often, they present with such diagnoses as psychosis, self-harm, substance abuse, and suicidality. In fact, they often present with a combination of these. LÄS MER

 3. 3. Treatment process and outcome for long-term mentally ill patients in a comprehensive treatment program based on cognitive therapy

  Detta är en avhandling från Div. of Psychiatry, Dept. of Clinical Neuroscience, University Hospital, SE-221 85, Lund, Sweden

  Författare :Bengt Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Psykiatri; psychosomatics; clinical psychology; schizophrenia; Cognitive theraphy; therapeutic alliance; Psychiatry; milieu therapy; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Rehabilitering av personer med långvariga psykiska sjukdomar, i synnerhet psykossjukdomar har fått ett ökat intresse i samband med de långtgående omstruktureringarna av den psykiatriska vården i riktning mot samhällsbaserade vårdformer. Psykiska sjukdomar är många gånger mycket allvarliga och kan leda till ett långvarigt lidande och svåra handikapp. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och överlevnad : en studie av barn i psykosociala riskmiljöer = [Development and survival] : [a study of children at risk living in adverse psychosocial milieu]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Viveka Sundelin Wahlsten; Stockholms universitet.; [1991]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap; Children at risk; resilient children; stress-resistant children; coping; psychomotor development; longitudinal study;

  Sammanfattning : A study of children at risk living in adverse psychosocial milieu.The aim of this work is to describe the situation of children at risk in psychosocially disadvantageous milieus, how these children cope with their situation, and which survival-strategies they do develop. LÄS MER

 5. 5. Health-promoting intervention for community-dwelling older adults - Focusing on the concept of frailty and intervention outcome

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Susanne Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Aged 80 and over; frail elderly; health promotion; self-rated health; activities of daily living; review; International Classification of Functioning Disability and Health; focus groups; randomized controlled trial;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to increase our understanding of the concept of frailty in relation to older adults, and to review and evaluate outcomes in health-promoting interventions for community-dwelling older adults. Methods: In study I, definitions of frailty applied in, the content and organisation in, and the effects of, health-promoting interventions for community-dwelling frail older persons were systematically reviewed using the International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) as a structural framework. LÄS MER