Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 137 avhandlingar som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. On CXC Chemokines in Endotoxin-Induced Liver Injury

  Detta är en avhandling från Lidbergs grafiska AB, Skurup

  Författare :Xiang Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; Surgery; patologisk anatomi; Patologi allmän ; pathological anatomy; General pathology; intravital microscopy; liver damage; Adhesion; CXC chemokines;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid en infektion aktiveras vårt immunförsvar och sätter igång ett inflammatoriskt svar med uppgift att eliminera de främmande mikroberna. Det inflammatoriska svaret är nödvändigt för vår överlevnad och en naturlig del av all läkning. LÄS MER

 2. 2. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER

 3. 3. Colorectal Liver Metastases. Aspects on Diagnosis and Surgical Treatment

  Detta är en avhandling från Department of Surgery, Blekinge Hospital, S-374 80 Karlshamn, Sweden

  Författare :Björn O B Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; carcinoembryonic antigen; fine-needle aspiration cytology; intraoperative ultrasonography; computed tomography; dearterialization; liver resection; Colorectal cancer; liver metastases; follow-up; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjocktarm och ändtarm (colorektal cancer) är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Årligen insjuknar drygt 5 000 människor i Sverige i denna sjukdom, och ungefär hälften av dessa dör till följd av sin cancer. LÄS MER

 4. 4. Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

  Detta är en avhandling från Páll Helgi Möller, M.D., Department of Surgery, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Páll Helgi Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Resection; Liver; Neoplasm; Blood flow; Monitoring; Feedback control; Light penetration; Bare fibre; Sapphire probe; Nd:YAG laser; Interstitial thermotherapy; Hyperthermia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. LÄS MER

 5. 5. Interstitial laser thermotherapy (ILT) of an adenocarcinoma implanted into rat liver - methodology and effects

  Detta är en avhandling från Department of Surgery and Gastroenterology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Kjell Ivarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; heat shock protein HSP ; tumour immunology; resection; liver; adenocarcinoma; local treatment; monitoring; Interstitial laser thermotherapy; feedback control;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer i levern kan vara av två typer - antingen kan den ha sitt ursprung från levern och kallas primär levercancer eller också är den en spridning av tumör till levern från en annan plats i kroppen, s k dottersvulst eller metastas. Idag är kirurgi av tumörer i levern förstahandsbehandling, men tyvärr är det bara 1/10 patienter som har tumör i levern som kan bli aktuella för kirurgisk behandling, s k resektion. LÄS MER