Sökning: "liturgies"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet liturgies.

 1. 1. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Kristina Myrvold; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. LÄS MER

 2. 2. Kärlekens måltid : en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986 - 2004

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Lena Petersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Churh of Sweden; Christian music; Church music; Linguistic gender; Liturgical language; Humanity; God; Mass liturgies; Liturgy; Eucharist; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : In this dissertation, I discuss issues concerning the liturgy and the theology of the Eucharist in new mass liturgies. The main task is focused on an analysis of 65 new mass liturgies that have been used in the Church of Sweden and which are here compared to the liturgy provided in the current Church of Sweden Service Book. LÄS MER

 3. 3. Feminism och liturgi - en ecklesiologisk studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ninna Edgardh Beckman; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Feminism; liturgy; feminist liturgical movement; ecclesiology; Church of Sweden; gender; liturgical theology; feminist theology; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Kyrkovetenskap; Ecclesiology;

  Sammanfattning : The core of the thesis consists in a collection of liturgies celebrated in Sweden during The Ecumenical Decade Churches in Solidarity with Women 1988-1998, conducted by the World Council of Churches. The liturgies are seen as a Swedish example of what has become known internationally as the feminist liturgical movement. LÄS MER

 4. 4. Ordet blev sång liturgisk sång i katolska kloster 2005-2007

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Karin Strinnholm Lagergren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; Gregoriansk sång; Andra Vatikankonciliet; Liturgisk sång; Solesmes; Musiketnologi; Birgittiner; Gregorian chant; Catholic church; monasticism; Second Vatican Council; postconciliar liturgy; adaptations; ethnomusicology; sociology of knowledge; cultural analysis;

  Sammanfattning : The intention of this dissertation is to study the musical praxis and associated conceptions in Catholic monasteries during the early 21st century. The dissertation will analyse the musical life in approximately 20 Catholic monasteries with an emphasis on Gregorian chant. LÄS MER

 5. 5. Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament Dopteologi i mötet mellan tradition och situation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Karin Hammar; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; baptism; baptism of children; baptism of Jesus; children; Church of Sweden; mystery; creation; sacrament; trinitarian; theology of creation; Tracy; systematic theology; liturgical theology; hermeneutics; correlation; liturgy; destruction; dialogue; original sin; particular universalism; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in World Views;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate theological understandings in conjunction with the baptism of children and to develop such of these understandings as can be seen to be “trovärdiga” (credible or trustworthy) in the contemporary context of Church of Sweden.The theoretical point of departure is taken in a hermeneutical theological method of correlation between interpretation of “Situation” and interpretation of “Tradition”. LÄS MER