Sökning: "litteraturvetenskap"

Visar resultat 6 - 10 av 1099 avhandlingar innehållade ordet litteraturvetenskap.

 1. 6. Den svenske mannens gränsland Manlighet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Linn Areskoug; Uppsala universitet.; Högskolan i Gävle.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Masculinity; modernity; fin-de-siècle; conservative nationalism; the ideas of 1914; gender theory; ethnicity; bourgeois masculinity; the bourgeois family; nationalistic narratives; the critique of the modern society; national heroism;

  Sammanfattning : This thesis deals with the nationalistic imaginary in the novels of Sven Lidman, published 1910–1913. The novels hold forth a conservative point-of-view that embraces the bourgeois ideal of masculinity and the idea of the healthy, Swedish rural way of life as opposed to the destructive metropolis. LÄS MER

 2. 7. Begärets politiska potential Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerströms förlag

  Författare :Cecilia Annell; Stockholms universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturvetenskap; Literature; Desire; politics; feminism; strategies of resistance; feminist eugenics; fin de siècle; subjectivity; New Woman; Nietzsche; Key; Marholm; Elin Wägner; Gabriele Reuter; Hilma Angered-Strandberg; Grete Meisel-Hess; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the way that feminist resistance is expressed in two Swedish and two German so-called New Woman novels from the turn of the twentieth century: Elin Wägner’s Pennskaftet (1910, Penwoman), Gabriele Reuter’s Aus guter Familie (1895, From a Good Family), Hilma Angered-Strandberg’s Lydia Vik (1904), and Grete Meisel-Hess’s Die Intellektuellen (1911).The theoretical apparatus is comprised by the work of Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Lacan, and Jessica Benjamin. LÄS MER

 3. 8. I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Ann Steiner; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; sociology of literature; book history; Månadens bok; Bonniers; Sven Delblanc; Kerstin Ekman; popular literature; the Swedish 20th century novel; documentary novels; realism; 1970s; book trade; book clubs; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The present dissertation, I litteraturens mittfåra, deals with book trade, book clubs, and the fiction prose of the 1970s in Sweden. The background to the study is the radical change in Swedish book trade through a far-reaching deregulation of the trade in 1970. LÄS MER

 4. 9. Det mörka våldet : Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :AnnSofi Andersdotter; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Subject in process; abjection; melancholia; idealisation; mother symbiosis; preoidipal father; Oedipal father; literature – psychoanalysis; Kristeva; violence; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the writings of Kerstin Ekman and focuses on twelve of her works. The first is her debut novel 30 meter mord (1959), a detective novel, and the last Knivkastarens kvinna, an epic-lyric story in verse, published in 1990 though written 1984. LÄS MER

 5. 10. The Nothing That Is : The Structure of Consciousness in the Poetry of Wallace Stevens

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Andersson; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Wallace Stevens; Edmund Husserl; Jean-Paul Sartre; phenomenology; existentialism; thematic criticism; theme; image; modernist poetry; romantic poetry; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This is a study of the poetry of the American writer Wallace Stevens (1879-1955). Stevens’ poetry is often concerned with the relation between consciousness and world, the perceiver and the perceived. This dissertation takes the investigation of the very “structure” or “pattern” of consciousness as its main purpose. LÄS MER