Sökning: "litterär reception"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden litterär reception.

 1. 1. Läsa, förstå, analysera : En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text

  Författare :Maritha Johansson; Bengt-Göran Martinsson; Ann-Kari Sundberg; Anna Nordenstam; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; Literary reception; comprehension; interpretation; analysis; literary conceptual tools; literary socialization; literature education; upper secondary school; Litterär reception; förståelse; tolkning; begreppsanvändning; analys; litterär socialisation; litteraturundervisning; gymnasieskola; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra till en ökad kunskap om hur litterär socialisation genom undervisning i olika kontexter påverkar elevers sätt att förhålla sig till en narrativ text och vilka konsekvenser den litterära socialisationen får för olika aspekter av litteraturreception, såsom tolkning, förståelse och begreppshantering. I denna komparativa studie används Sverige och Frankrike som exempel. LÄS MER

 2. 2. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Författare :Maria Ulfgard; Christina Sjöblad; Jon Smidt; Kerstin Munck; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; Literature; Litteraturvetenskap; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 3. 3. L'Effet-sincérité : L'Autobiographie littéraire vue à travers la critique journalistique : L'Exemple de La Force des choses de Simone de Beauvoir

  Författare :Vivi-Anne Lennartsson; Franska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; La Force des choses Force of Circumstance ; Simone de Beauvoir; literary criticism; theory of autobiography; theory of literary evaluation; sincerity effect; textual engagement; emotional textual quality; style evaluation; autobiographical style; Simone de Beauvoir s style; Les Mandarins The Mandarins ; Georges Gusdorf; Björn Larsson; Philippe Lejeune; Morten Nøjgaard.; Fransk litteratur; French literature; autobiography; Reception; General and comparative literature; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : In light of autobiographical theory, this study deals with the critics' reception of Simone de Beauvoir's La Force des choses when the book was first published in 1963 in France. The three main parts examine the critical comments on the genre, the final controversial words expressing the author's disappointment, and the evaluation of her style. LÄS MER

 4. 4. "Här kan jag äntligen tala" : tematik och litterär gestaltning i Åsa Nelvins författarskap

  Författare :Marie Öhman; Lars-Åke Skalin; Birgit Antonsson; Birgitta Bergsten; Inger Littberger; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Åsa Nelvin; existentialism; modernism; lyrical strategies; the absurd drama; autobiography.; Literature; Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature; lyriska strategier; absurdistiskt drama; självbiografi;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is Swedish author Åsa Nelvin’s writings. Five books are at the center of attention: The children’s books De vita björnarna (“The White Bears”) (1969) and Det lilla landet (“The Little Country”) (1971), the two novels Tillflyktens hus (“The House of Refuge”) (1975) and Kvinnan som lekte med dockor (“The Woman who played with dolls”) (1977), and the cycle of poems Gattet (“The Inlet”) (1981). LÄS MER

 5. 5. Avkoppling och analys : Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar

  Författare :Olle Nordberg; Torsten Pettersson; Maria Ulfgard; Anders Öhman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Empirical reading research; literature pedagogy; attitudes to reading; teenagers’ reading habits; literary competence; Empirical reading research; literature pedagogy; attitudes to reading; teenagers’ reading habits; literary competence; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines young people’s reading of fiction in the digital age, with a special focus on the aspects of attitude and competence. The literary reading of respondents in their upper teens is considered from several perspectives—especially those of the respondents themselves. LÄS MER