Sökning: "literature didactics"

Visar resultat 1 - 5 av 116 avhandlingar innehållade orden literature didactics.

 1. 1. Den kroppsliga läsningen Bildningsperspektiv på litteraturundervisning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Djamila Fatheddine; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Comparative Literature; Litteraturvetenskap; Reading literature; Literature education; Embodiment; Bildung; Hermeneutics; Phenomenology;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter. Genom fyra delstudier görs nedslag i styrdokument, lärares klassrumspraktik och elevers egna erfarenheter av litteraturläsning. LÄS MER

 2. 2. Textteori för läsforskare

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Christian Mehrstam; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; Literary studies; Text theory; reader-response theory; reception æsthetics; systems; reader-resonse theory; reception aesthetics; systems theory; language games; dramatism; epistemology; interaction; transaction; didactics; Ludwig Wittgenstein; Kenneth Burke; Niklas Luhmann; Vladimir Mayakovsky; textbooks; national curricula;

  Sammanfattning : The dissertation examines a prevalent problem in reception studies: how can we actually observe and describe the text (defined as an element that enables and restricts reading experiences) as either given and transcendent to any reading practice or as uniquely produced in each reading? The author tries to find a solution by aid of Wittgenstein's philosophy of language, Kenneth Burke's socio-rhetorics and Niklas Luhmann's systems theory. These perspectives are discussed in turn and tested in readings of a few pages on Mayakovsky and futurism taken from a textbook. LÄS MER

 3. 3. Samtalets möjligheter : Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan

  Detta är en avhandling från Stockholm/Stehag : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Michael Tengberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative Literature; Litteraturvetenskap; literature discussions; literary reception; book talk; literature education; interaction; interaction analysis; classroom discourse; reader-response theory; reception study; didactics; forms of reading; literature instruction; teaching of literature; meta-cognition; reading research; dialogue; immergence; video analysis;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is literature discussion as a learning activity in school. The aim is to examine the conditions under which literature discussions may help students to develop their reception of a commonly read text, and to examine whether, and how, the discussions may provide the students with opportunities to learn more about, or to develop specific attitudes or perspectives towards, literary reading in general. LÄS MER

 4. 4. Den didaktiska fiktionen Konstruktion av förebilder ur ett barn- och ungdomslitterärt perspektiv 1400–1750

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Lotta Paulin; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; children s literature; history of children s literature; literature for children and young adults; role model; literary didactics; didactics; medieval children s literature; early modern children s literature; literary history; gender; dominance; subject position; empowering; concepts of childhood; childhood; exempla; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This thesis investigates the construction of role models, more specifically literary didactics and constructions of subject positions, in literary works with exemplary stories in Swedish 1400–1750, from the perspective of literature for children and young adults.Childhood concepts, didactic concepts and subject positions presented to the reader are analyzed from the point of view of dominance and dissonance between different characters and messages. LÄS MER

 5. 5. Bortom ödelandet : En studie i Stina Aronsons författarskap

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Caroline Graeske; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; Literature; gender; historical context; literary field; narrative technique; idiom; aesthetics; ethics; Litteraturvetenskap; Stina Aronson; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with the writing of Stina Aronson. The main objective is to study how Aronson (1892–1956) developed as a writer in a contempory cultural context, as well as to revise the image of Aronson as a provincial writer. LÄS MER