Sökning: "lisa holm"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden lisa holm.

 1. 1. Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

  Författare :Lisa Holm; Svenska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; aktionsart; Nordiska språk språk och litteratur ; modality; grammaticalization; temporal adverbial; Scandinavian languages and literature; expressions for the future; aspect; present; tense; Swedish; auxiliary; tense system;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to specify the contextual conditions that apply to the use of the three central expressions for the future in Swedish: the present form and the auxiliaries skola and komma. A tense suffix indicates a temporal domain and states that a mediating element, here called FIX, is placed in the indicated domain. LÄS MER

 2. 2. Svenskans aktionsarter : en analys med särskild inriktning på förhållandet mellan aktionsarten och presensformens temporala referens

  Författare :Lisa Holm; Svenska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : I uppsatsen jämförs nio olika aktionsartsmodeller och föreslås därefter en modell för svenskans aktionsarter. Modellen kopplas till språkliga kriterier och testas mot ett autentiskt material. LÄS MER

 3. 3. Föränderligt och beständigt : En studie av Elsa Beskows berättarspråk

  Författare :Aili Lundmark; Carin Östman; Catharina Nyström Höög; Lisa Holm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; children s fiction; early twentieth century; Elsa Beskow; linguistic variation; orality; picture-books; reading aloud; style; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a study of the narrative language of Elsa Beskow, Sweden's most famous children's writer of the early twentieth century. The overall aim of the thesis is to contribute to the understanding of why Beskow's stories are still among the most popular children's books in Sweden, more than a hundred years after her literary debut. LÄS MER