Sökning: "linguistic inquiry word count LIWC"

Hittade 1 avhandling innehållade orden linguistic inquiry word count LIWC.

  1. 1. Autobiographical Memory : Depending on sensory retrieval cue and gender

    Författare :Kristina Petersén Karlsson; Fredrik Jönsson; Johan Willander; Sverker Sikström; Jonathan Koppel; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; autobiographical memory; sensory retrieval cues; age distribution; phenomenological ratings; latent semantic analysis LSA ; linguistic inquiry word count LIWC ; gender differences; psykologi; Psychology;

    Sammanfattning : In my thesis I raised two questions: Does autobiographical memory differ i) depending on the sensory retrieval cue (Study I and II)? and ii) depending on gender (Study III)?Concerning retrieval cues, three unimodal cues (i.e., photographs, naturalistic sounds and odors) and one multimodal cue (i.e. LÄS MER