Sökning: "lingehall"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet lingehall.

  1. 1. Delirium in older people after cardiac surgery risk factors, dementia, patients’ experiences and assessments

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Helena Claesson Lingehall; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cardiac surgery; Cardiovascular disease; Delirium; Dementia; Nursing; Older people; Patients’ experiences; Perioperative period; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

    Sammanfattning : Background:Delirium is common in older people undergoing cardiac surgery. Delirium is an acute or subacute neuro-psychiatric syndrome, characterized by a change in cognition, disturbances in consciousness; it fluctuates, develops over a short period of time and always has an underlying cause. LÄS MER