Sökning: "lindelöf"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet lindelöf.

 1. 1. Effects and experiences of high-intensity functional exercise programmes among older people with physical or cognitive impairment

  Författare :Nina Lindelöf; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sjukgymnastik; Physiotherapy;

  Sammanfattning : Exercise programmes with functional exercises improve lower-limb strength, balance, and gait ability in older people. Exercising at high intensity produce better results than low-intensity training. Perceptions and experiences of exercise impact on motivation to and attendance in exercise programmes. LÄS MER

 2. 2. "Is the Machine Directive not enough?" : a study of integrating work environment design in an international production development project

  Författare :Peter Lindelöf; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : This thesis deals with the importance and the processes of integrating work environment design when developing new production systems in international collaborative projects. During recent decades, organisations have developed systematic approaches to deal with work environment design, often as parts of management systems. LÄS MER

 3. 3. Att fördela bistånd : Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen

  Författare :Margareta Lindelöf; Eva Rönnbäck; Lennart Nygren; Urban Karlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Socialt arbete; Äldreomsorg; Socialtjänstlag; Handläggning; Behovsbedömning; Rättssäkerhet; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to illustrate the manner in which assistance is distributed to the elderly according to the social services law in Sweden. It will focus on the processing officers/"street-level bureaucrats" who have been assigned, based on their profession, the task of assessing and deciding about the distributing of assistance. LÄS MER

 4. 4. Teknik- och forskningsparker som entreprenöriell miljö

  Författare :Peter Lindelöf; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om vi nu ska bli som Europa : könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen

  Författare :Karin Lindelöf Söderholm; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER