Sökning: "lina hemmingsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lina hemmingsson.

  1. 1. Domain Decomposition Methods and Fast Solvers for First-order PDEs

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Lina Hemmingsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1995]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys;

    Sammanfattning : .... LÄS MER