Sökning: "liksom våldtäkt typ"

Hittade 1 avhandling innehållade orden liksom våldtäkt typ.

  1. 1. "Liksom våldtäkt, typ" : Om betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars förståelse av våldtäkt : [on the importance of gender and heterosexuality to young people's perception of rape]

    Författare :Stina Jeffner; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; rape; sexual violence; heterosexuality; gender; young people; feminist theory; cultural norms; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

    Sammanfattning : This dissertation deals with significance of gender and heterosexuality in relation to youngpeople's perception of rape. The main focus is on the relationship between what is regarded as"normal" (ideas about and experience of gender and heterosexuality) and what is regarded as"extreme" (ideas about and/or experience of rape). LÄS MER