Sökning: "life-understanding"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet life-understanding.

 1. 1. Återhämtning och upplevd livskvalitet efter övre gastrointestinal kirurgi - ett patientperspektiv

  Författare :Ulla Olsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; gastrointestinal; hermeneutic; interpretation; quality of life; life-understanding; nutrition; recovery; suffering; surgery;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning som rör cancersjukdomar i matstrupe, magsäck och bukspottkörtel har beskrivits utifrån olika perspektiv såsom symtombild behandlingsmöjligheter, operationsteknik och komplikationer och har i de flesta fall ett medicinskt perspektiv. Vilken omvårdnad som behövs i samband med det kirurgiska ingreppet och hur patienterna återhämtat sig, har inte i någon större utsträckning varit föremål för studier. LÄS MER

 2. 2. Very high cycle fatigue of high performance steels

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Vitaliy Kazymyrovych; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materialteknik; Materials Engineering; fatigue; tool steels; ultrasonic testing; fatigue life; crack growth rate; fatigue mechanisms;

  Sammanfattning : Many engineering components reach a finite fatigue life well above 109 load cycles. Some examples of such components are found in airplanes, automobiles or high speed trains. For some materials the fatigue failures have lately been found to occur well after 107 load cycles, namely in the Very High Cycle Fatigue (VHCF) range. LÄS MER

 3. 3. Real-time PCR for diagnosis of botulism and quantification of neurotoxin gene expression in Clostridium botulinum

  Detta är en avhandling från Divison of Medical Microbiology

  Författare :Ingrid Artin; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; detection; qRT-PCR; Clostridium botulinum; molecular methods;

  Sammanfattning : The objectives of the work presented in this thesis have been to develop molecular methods for (i) detection of Clostridium botulinum in food and clinical samples, and (ii) monitoring the expression of the neurotoxin gene, cnt, during different growth phases and under different growth conditions. For the diagnosis of botulism, a real-time PCR-based method including an internal amplification control for C. LÄS MER