Sökning: "lidar"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet lidar.

 1. 1. From Fauna to Flames : Remote Sensing with Scheimpflug Lidar

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Elin Malmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lidar; Laser radar; Scheimpflug lidar; Combustion diagnostics; Entomological lidar; Lidar; Laser radar; Scheimpflug Lidar; Combustion diagnostics; Entomological Lidar; Fysicumarkivet A:2019:Malmqvist;

  Sammanfattning : This thesis presents applications of the Scheimpflug Lidar (S-Lidar) method. The technique has been applied to combustion diagnostics on a scale of several meters as well as fauna detection and monitoring over distances of kilometers. LÄS MER

 2. 2. Aspects of crack growth in structural materials in light water reactors

  Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

  Författare :Per Lidar; KTH.; [1997]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Erfarenhet och sociokulturella resurser Analyser av elevers lärande i naturorienterande undervisning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malena Lidar; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; meaning making; pragmatism; epistemology; science education; laboratory work; teaching; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the knowledge about the role of sociocultural resources in students’ learning in Science Education. In the analyses, both individual experiences and situation are taken into account. LÄS MER

 4. 4. Lidar Techniques for Environmental Monitoring

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Rasmus Grönlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic and molecular physics; remote laser-induced breakdown spectroscopy; laser-induced fluorescence; differential absorption lidar; fluorescence lidar; Atom- och molekylärfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ljus kan beskrivas som en elektromagnetisk våg och har då en viss våglängd. Färgen på ljuset förändras beroende på våglängden. Av det synliga ljuset har violett ljus den kortaste våglängden och rött ljus den längsta. LÄS MER

 5. 5. Environmental Monitoring by Multi-Spectral Lidar Techniques

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Petter Weibring; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; non-linear optics; fluorescence spectroscopy; scattering; multi-spectral imaging; Atom- och molekylärfysik; atmospheric pollution; Atomic and molecular physics; laser; remote sensing; lidar; DIAL; Fysicumarkivet A:2002:Weibring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I vår omgivning finns många gasformiga ämnen, vars egenskaper är sådana att de kan mätas med optiska metoder. Härvid kan man utnyttja det unika spektroskopiska fingeravtryck ämnena har. Det vill säga, att varje ämne absorberar ljus av olika färg (våglängd) på ett unikt sätt. LÄS MER