Sökning: "licensed vocational nurse"

Hittade 1 avhandling innehållade orden licensed vocational nurse.

  1. 1. Metodrumsundervisning En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Ingela Leibring; Karlstads universitet.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; simulation; clinical skills laboratory; licensed practical nurse; licensed vocational nurse; registered nurse; simulering; metodrum; undersköterska; legitimerad sjuksköterska; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om vårdlärares arbete med simulering av arbetsuppgifter i metodrum Ett metodrum kan ses som en hybrid mellan klassrum och sjukhussal. I denna skolmiljö övas arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. LÄS MER