Sökning: "lic uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 263 avhandlingar innehållade orden lic uppsats.

 1. 1. Costs in Swedish Public Transport An analysis of cost drivers and cost efficiency in public transport contracts

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Vigren; KTH.; Statens väg- och transportforskningsinstitut.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transportvetenskap; Transport Science; 02 Road: Economics; 02 Road: Economics; Cost; Increase; Efficiency; Contract; Procurement; Public transport;

  Sammanfattning : De senaste sju åren har de totala kostnaderna för att bedriva kollektivtrafik i Sverige ökat med över 30 procent i reala termer enligt siffror från myndigheten Trafikanalys. Jämförs en längre tidsperiod hittas samma mönster. LÄS MER

 2. 2. Mötet med grundskollärarutbildningen : tolkning av distansstudenters texter till sina lärare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Pedagogiska institutionen, Univ

  Författare :Else-Maj E. Falk; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Effects of Information Technology on Creativity, Luleå University of Technology, Division of Engineering Psychology. Lic.uppsats, 01:05

  Detta är en avhandling från Luleå Tekniska Universitet

  Författare :Per Kristensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Creativity; Communication; New Service Development; Psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Informal Electronic Waste Recycling in Pakistan

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Shakila Umair; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronic Waste; Pakistan; Informal recycling; governance; Social Life Cycle Assessment SLCA ;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study governance aspects of informal electronic waste recycling and to provide better knowledge of the business in terms of structure, stakeholders, governance aspects and social impacts.The thesis consists of a cover essay and two papers appended at the end of the thesis. LÄS MER

 5. 5. Kreditmarknad i omvandling : en studie av sparbanksverksamhet på lokal nivå : Oppunda härads sparbank och stationssamhället Katrineholm 1881-1916 (Credit market in transformation. A study of savings bank activity on the local level: the savings bank of Op

  Detta är en avhandling från Uppsala : Ekonomisk-historiska inst., Uppsala Univ

  Författare :Tom Petersson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER