Sökning: "library"

Visar resultat 1 - 5 av 696 avhandlingar innehållade ordet library.

 1. 1. Det föreställda folkbiblioteket : En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006

  Författare :Åse Hedemark; Eva Hemmungs Wirtén; Kerstin Rydbeck; Jenny Johannisson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Public library; mass media; discourse analysis; librarians; public debate; Libraryand information science; gender; authors; public library development; Book and library history; Bok- och bibliotekshistoria; History and philosophy subjects; Historisk-filosofiska ämnen; biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze debates and discourses about the public library in Swedish media from the 1970s up to and including 2006. The empirical material is derived from TV, radio and the daily press and by using discourse theory and methodology a number of debates are problematized. LÄS MER

 2. 2. Sockenbiblioteket - ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige : en studie av folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen

  Författare :Nils-Åke Sjösten; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parish library; Primary School Inspectorate; Adult Education Non-formal; Element of knowlcdgc.;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the earliest popular education initiative in Sweden apart from the primary school and the traditional religious education: the parish libraries. The study aims at sheding light over the parish library activity of the 1870s, its views of non-formal adult education and the official views thereof. LÄS MER

 3. 3. Det datoriserade biblioteket : Maskindrömmar på 70-talet

  Författare :Lena Olsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library information systems; Information Technology and Libraries; professionalization; the social shaping of technology; Swedish research libraries; documentalists; LIBRIS; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : During the 1950s and 60s research libraries faced the problem of coping with the escalating growth of scientific publishing. During the same periodadministrative innovations were introduced in order to modernize institutions such as libraries. LÄS MER

 4. 4. Library Communication Among Programmers Worldwide

  Författare :Erik Berglund; Henrik Eriksson; Sture Hägglund; Kjell Ohlsson; Kristian Sandahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; software development; library-based programming; library communication; hypertext documentation; Open-source; bug handling; object-oriented programming; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Programmers worldwide share components and jointly develop components on a global scale in contemporary software development. An important aspect of such library-based programming is the need for technical communication with regard to libraries – library communication. LÄS MER

 5. 5. Bibliotekarien : om yrkets tidiga innehåll och utveckling

  Författare :Bertil Jansson; Lars Höglund; Joacim Hansson; Linnéuniversitetet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; library history; Librarians; librarianship; renaissance librarianship; library professions; library work; Bibliotekshistoria; bibliotekarie; profession; biblioteksarbete; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; library history; librarians;

  Sammanfattning : .... LÄS MER