Sökning: "lesson"

Visar resultat 1 - 5 av 136 avhandlingar innehållade ordet lesson.

 1. 1. Lektionen och livet : ett möte mellan ungdomar som tillsammans bildar en skolklass

  Författare :Anders Garpelin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring systematic lesson variation : A teaching method in mathematics

  Författare :Laurence Russell; K.G. Karlsson; Magnus Österholm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The study presented in this licentiate thesis explores the student perception of systematically varied lessons, a specific lesson design and exploratory method of teaching mathematics in comprehensive school.Two 9th grade classes are taught in the curriculum defined mathematical core content sections of algebra and mathematical relationships and rate of change but by two different methods. LÄS MER

 3. 3. En lektion i gemenskap : Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

  Författare :Jannete Hentati; Annika Rabo; Maria Olson; Kristina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; compulsary education; national community; cross pressure; order and disorder; Malmö and Marseille; Lärare; obligatorisk utbildning; nationell gemenskap; korstryck; ordning och oreda; Malmö och Marseille; socialantropologi; Social Anthropology;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studie tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa: Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike. Studiens fokus ligger på hur lärare begripliggör och brottas med sitt uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning. LÄS MER

 4. 4. Studies on Fantasmical Anatomies

  Författare :Anne Juren; André Lepecki; Sandra Noeth; Victoria Perez Royo; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Choreography; Feldenkrais Method®; anatomy; fantasmical; speculative gestures; somatic practices; dislocation; dissection; dissociation; treatment; operation; fragmentation; blind gaze; non-expression; dance; movement; language; poetry; voice; touch; Foley; psychoanalysis; crisis; encounter; critical awareness; sensorial transference; co-regulation; body proxy; trans-interiority; symptom; practitioner; patient; session; lesson; L’Effet-Mère; mother tongue; very too close; very too far; diffraction; dérive drift ; Utbildning på forskarnivå i performativa och mediala praktiker; Third-Cycle Studies in Performative and Mediated Practices;

  Sammanfattning : Studies on Fantasmical Anatomies is an ongoing transdisciplinary artistic research, which encompasses the spectrum of experiences and practices that I have developed as a choreographer, dancer and Feldenkrais practitioner. My interest in anatomy and somatic practices grew out of multiple shoulder dislocations. LÄS MER

 5. 5. Democracy and Diffusion : Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors

  Författare :Anders Uhlin; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pro-democracy actors; democracy; lesson-drawing; diffusion; democracy discourses;

  Sammanfattning : .... LÄS MER