Sökning: "lennart svensson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden lennart svensson.

 1. 1. Image analysis and interactive visualization techniques for electron microscopy tomograms

  Författare :Lennart Svensson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Images are an important data source in modern science and engineering. A continued challenge is to perform measurements on and extract useful information from the image data, i.e., to perform image analysis. LÄS MER

 2. 2. Bayesian Inference with Unknown Noise Covariance

  Författare :Lennart Svensson; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : This thesis studies Bayesian methods in statistical signal processing. A central theme is that the treatment of the unknown noise covariance matrix is of chief concern for all scenarios. As a first application, the detection of land mines using infrared techniques is investigated. LÄS MER

 3. 3. Från bildning till utbildning. Del II. Universitetens om vandling från 1100-talet till 1870-talet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Lennart G. Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1978]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lärande nätverk en social oas i utvecklingsprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Holmquist; Högskolan i Halmstad.; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för gymnasieelevers kunskapsbildning och för undervisning inom miljöområdet

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Birgit Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Pedagogik; Pedagogy and didactics; environmental knowledge; Environmental education; complexity; holism; contextual analysis; upper secondary school;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förutsättningar för gymnasieelevers kunskapsbildning och för undervisning inom miljöområdet. Miljöområdet är flervetenskapligt och komplexiteten i frågeställningarna är uppenbara. Utgångspunkten i avhandlingen är att anlägga ett pedagogiskt perspektiv på detta kunskapsområde. LÄS MER