Sökning: "lennart falk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden lennart falk.

  1. 1. Some Problems on Iterated Maps and Kinetic Equations

    Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

    Författare :Lennart Falk; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; unimodal map; renormalization; superstable orbit; full family; linear Bolzmann equation; growth rates in Lp; stationary Bolzmann equation; existence and uniqueness; diffuse boundary reflection; convex boundary; measure-valued solution;

    Sammanfattning : .... LÄS MER